Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
NAŠA DOLINA n.o.

výročná správa 2011, 2012

Výročná správa neziskovej organizácie Naša dolina n.o. ,
IČO 37923439 za rok 2011

A. prehľad činnosti:

Nezisková organizácia pokračovala v činnosti smerujúcej k ochrane a šíreniu kultúrnych a duchovných hodnôt:

vypracovanie projektu:

Cesty za poznaním Púchovskej doliny (technické vybavenie) Euro k euru – nadácia Slovenskej sporiteľne. Projekt nebol vybraný .

Realizácia projektu CESTY za poznaním Púchovskej doliny – objavovanie pokladov vo všednej krajine.

V rámci projektu sme organizovali „výlety“ do 5 -tich obcii Púchovskej doliny. V každej obci sme vybrali nejakú tému, ktorej sme sa venovali. Snažili sme sa predstaviť zaujímavé miesta, remeslá, remeselníkov, poznať históriu, vrátiť sa k pôvodným piesňam. Na stretnutiach odzneli mnohé zaujímavé príbehy, poznávali sme osudy ľudí. Jednotlivé výlety s programom si získali značné množstvo aktívnych účastníkov. O výlety bol veľký záujem. Bol vytvorený priestor na neformálne stretávanie sa ľudí.
Veľmi oceňujeme ochotu ľudí, otvoriť svoj životný príbeh pre ostatných
O ďalšie výlety je medzi ľuďmi záujem. Zostali nám obce, ktoré sme nemohli navštíviť a pre niektoré už aj máme rozpracovaný predbežný plán. Do už navštívených obcí by sme sa zasa radi vrátili, aby sme sa dozvedeli o ďalších zaujímavostiach, prípadne objavili zaujímavé turistické miesto a hlavne reagovali na podnety ľudí, ktorí sa zúčastňovali výletov.
Aktívne sa do projektu zapojilo asi 73 dobrovoľníkov, celková návštevnosť bola asi 410 – 450 ľudí.
Čo bolo ťažké a čo sme pri prvotnej tvorbe projektu neodhadli:
Množstvo času a ciest pri zbere podkladov na jednotlivé cesty. Pôvodný zámer sme prispôsobovali situácii. Mnohokrát sme boli sami prekvapení, čo sa podarilo objaviť. Veľmi často to boli jednoduché, ale pritom krásne, čisté príbehy. Veľmi nám chýbala kamera na dokumentovanie stretnutí. Boli ľudia, napr. žijúci v DD, ktorí by sa veľmi radi dostali domov aspoň na krátke stretnutie, avšak nemohli. Povedali mi informácie, ktoré som síce sprostredkovávala, ale mnoho som nestihla poznačiť a tak som pozabúdala...
Pôvodne sme chceli stavať na pamäti žijúcich, postupne sme sa stretávali s informáciami, ktoré si vyžadujú seriózny výskum a riadne histografické podloženie.
Mali sme predstavu, že sa nám podarí osloviť a vtiahnuť do objavovania krajiny a ľudí viac detí spolu s ich rodičmi. Práve túto generáciu sme zatiaľ oslovili málo. Resp. nezlákali sme ich natoľko, aby sa prišli presvedčiť o pútavosti výletu. Na výletoch sa zúčastňovalo pár mladých rodín, ale to nezodpovedá našej predstave a predovšetkým pocitu, že je potrebné tieto informácie odovzdávať práve týmto generáciám. Preto uvažujeme o možnostiach ako výraznejšie vtiahnuť do diania deti.
Časovo náročné je aj spracovanie podkladov a ich zverejnenie na webovej stránke. Mnoho informácii je iba pripravených na zverejnenie. Riešime ešte niektoré technické problémy napr. so spracovaním a zverejnením videa...
Pociťujeme, že by sme potrebovali vlastnú kameru.
Nepostrehli sme aktívny záujem učiteľov, až na výnimky...
V rámci projektu Cesty za poznaním Púchovskej doliny sme zriadili webovú stránku neziskovej organizácie : www.nasadolina.sk, na ktorej sme informovali o jednotlivých aktivitách a ktorú postupne dopĺňame. V cestách za poznaním Púchovskej doliny plánujeme pokračovať.
Vyhotovenie informačných tabúľ . Každé navštívené miesto sme vyznačili na mape – a tiež informačnou tabuľou, kde sú uvedené podstatné informácie o navštívenom mieste.
Na záver projektu sme pripravili výstavu v obci Zbora. Výstava bola jednak poďakovaním všetkým aktívne zapojeným občanom, spomienkou na prežité a tiež prezentáciou pre všetkých, ktorí sa nezúčastnili na všetkých výletoch. Do projektu sme angažovali aj školy. Keďže však hlavná časť projektu prebiehala počas prázdnin, na záver sa žiaci Základnej školy v Záriečí zúčastnili aspoň výstavy.

Zapožičanie paravánov pre obecný úrad v Mestečku – Deň obce.

Zaznamenávanie dôležitého tradičného zvykoslovia

Zapožičanie krojových súčastí na výstavu v Domove dôchodcov v Púchove – dokumentácia prác obyvateľov zariadenia.

Kýčerského spievanky – súťaž v recitácii pre žiakov základných a stredných škôl.

Spolupráca s OZ Prameň spod Makyty – Mgr. Peter Fabok prišiel s myšlienkou oživiť a podporiť klasickú literárnu tvorbu formou súťažného prednesu básní. Súťaže sa zúčastnilo 17 detí, čo považujeme za úspech. Nám sa podarilo angažovať 10 detí . Podujatie ako celok bolo príjemným stretnutím. Na podujatie sme zapožičiavali paravány, ktoré boli použité na výstavu fotografii a tiež ako kulisy.

 

B. hospodárenie organizácie

Ročná účtovná uzávierka bola vykonaná ku dňu 31.12.2011.

Hodnota majetku k 31.12.2011 celkom
peniaze – pokladňa 481 EUR
bankové účty 1078 EUR
zásoby 21 EUR
majetok spolu : 1 580 EUR

V prílohe výkaz o majetku a záväzkoch

Organizácia v danom období hospodárila nasledovne:
príjmy celkom 2 207 EUR
výdavky celkom 1 498 EUR

Zdroje príjmov:
z darov a príspevkov :
2% z dane 2 207 EUR

Členenie výdavkov:
služby 1 207 EUR
ostatné 291 EUR

Nezisková organizácia Naša dolina n.o. Nemá k 31.12.2011 žiadne záväzky.

3.Zoznam príloh:
1. Výkaz o majetku a záväzkoch k 31.12.2011
2. Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2011


Správu vypracovala a predkladá Mestečko 11. júl 2012


…................................................
Ing. Ľudmila Činčurová


Správu schválili:


…................................................
Oľga Labajová

 

…................................................
Alojz Čvirik

 

…................................................
Ing. Dušan Činčura

 


 

webygroup

Milan Rúfus : KTO?

Ešte raz, moji, trochu vážne.
Pochodeň dymí, kto ju zažne?
Ktože ju opäť rozsvieti?
Od detí - k veľkým - do detí.
Poraďte, kto nás rozpomenie?
Kto scelí veci rozlomené.
Kto riečku vráti dejinám.
Odpustí všetkým - jej i nám.

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


1583368

Úvodná stránka