Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
NAŠA DOLINA n.o.

výročná správa 2013

Výročná správa

Prehľad činnosti:

Nezisková organizácia pokračovala v činnosti smerujúcej k ochrane a šíreniu kultúrnych a duchovných hodnôt:
• Vypracovanie projektov
• Zaznamenávanie dôležitého zvykoslovia
• Duchajovej jablonka – nultý ročník v Lazoch pod Makytou – zabezpečovanie paravánov a výstavy, mobilizácia záujmu detí 25.05.2013.
• Posolstvo piesní Slovenku a svetu – oslovovanie folklórnych skupín a jednotlivcov v okresoch Púchov, Považská Bystrica, Ilava
• VĎAKYVZDANIE - Posolstvo piesní Slovenku a svetu – organizovanie nácviku piesní, propagácia a príprava samotného podujatia na Mesteckej skale 20.07.2013
• Pohreb Slávky Vrbovej – účasť na pohrebe a poďakovanie za spoluprácu 03.10.2013
• Nácvik piesní so skupinkou detí, príprava jednotlivých programov a následné vystúpenia v Zubáku na dni obce 13.07.2013, Deň obce Mestečko 21.07.2013, Včelárska nedeľa Mestečko 11.08.2013, Pozděchov – 13.10.2013, adventné vystúpenie v Mestečku s programom PIESENKY 15.12.2013.

Hospodárenie organizácie

Ročná účtovná uzávierka bola vykonaná ku dňu 31.12.2013.
Hodnota majetku k 31.12.2013 celkom
Peniaze – pokladňa 0,82
bankové účty 30,25
zásoby 13,13
majetok spolu: 44,20
Organizácia v danom období hospodárila nasledovne:
Príjmy celkom 161,01
výdavky celkom 389,00
Zdroje príjmov:
Z darov a príspevkov:
2% z dane 161,01
Členenie výdavkov:
Služby 191,23
ostatné 197,77
Nezisková organizácia NAŠA DOLINA n.o. nemá k 31.12.2013 žiadne záväzky.

Zoznam príloh
1. Účtovná závierka

 

 

 


Správu vypracovala a predkladá Mestečko 09.07.2014

....................................................
Ing. Ľudmila Činčurová

Správu schválili:

...................................................
Oľga Labajová

...................................................
Ing. Dušan Činčura

..................................................
Alojz Čvirik

..................................................
Ing. Viera Tašková


 

webygroup

Milan Rúfus : KTO?

Ešte raz, moji, trochu vážne.
Pochodeň dymí, kto ju zažne?
Ktože ju opäť rozsvieti?
Od detí - k veľkým - do detí.
Poraďte, kto nás rozpomenie?
Kto scelí veci rozlomené.
Kto riečku vráti dejinám.
Odpustí všetkým - jej i nám.

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár


1642566

Úvodná stránka