Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
NAŠA DOLINA n.o.

výročná správa 2014

Výročná správa neziskovej organizácie NAŠA DOLINA n.o.Mestečko 36, IČO 37923439, DIČ 2022734494 za rok 2014

Prehľad činnosti:

Nezisková organizácia pokračovala v činnosti smerujúcej k ochrane a šíreniu kultúrnych a duchovných hodnôt:

 • Vypracovanie projektov  - Pas sa mi kravička..., Ach mamičko moja, vymóžce ma z vojny..., Zelené oázy...  Projekty neboli prijaté.
 • Vystúpenie detí skupinka pri neziskovej organizácii „Zacelinka“ s pásmom „Piesenky“ na Jarnom festivale -  Deti ženám v Mestečku 09.03.2014
 • Detská skupinka „Zacelinka“  sa zúčastnila s pásmom „Piesenky“ a sólovým spevom na Regionálnej súťaži a prehliadke detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov v Považskej Bystrici. Sólový spev : Katka Činčurová, Vaneska Gabčanová, Katka Mišúnová. 02.04.2014
 • Duchajovej jablonka – prvý ročník v Lazoch pod Makytou – zabezpečovanie paravánov a výstavy, mobilizácia záujmu detí 07. a 08. 06.2014.
 • 28.06.2014 –poďakovanie za spoluprácu pri  90-tom výročí narodenia Kataríne Mišúnovej.
 • „Posolstvo piesní Slovenku a svetu“ – oslovovanie folklórnych skupín a jednotlivcov v okresoch Púchov, Považská Bystrica, Ilava
 • Pohreb Kataríny Václavíkovej –11.07.2014  účasť na pohrebe a poďakovanie za spoluprácu 
 • 20.07.2014  Deň obce Mestečko – vystúpenie detí s pásmom „Pas sa mi kravička“.
 • 06.09.2014 – „ 1. Deň zborovej diakonie“  - stretnutie v Martine a Sučanoch. Hľadanie možností vhodnej formy sociálnej práce v regióne.
 • Spomienková slávnosť pri 180. výročí  príchodu rodu Kokešových na Lazy pod Makytou, rozpomienka na Pavla Kokeša Kýčerského –  zabezpečovanie vystúpenia detí z umeleckej školy, občerstvenie a darčeky pre deti.
 • Kýčerského spievanky 30. november 2014 – zabezpečovanie paravánov, spolupráca pri angažovaní detí, odmeny pre súťažiacich.

 

 

Hospodárenie organizácie

Ročná účtovná uzávierka bola vykonaná ku dňu 31.12.2014.

Hodnota majetku k 31.12.2014 celkom

Peniaze – pokladňa             0,09
bankové účty                1 067,78
zásoby                                  0,00
majetok spolu:              1 067,87

Organizácia v danom období hospodárila nasledovne:

Príjmy celkom               1 611,52
výdavky celkom               574,72

Zdroje príjmov:

Z darov a príspevkov:
2% z dane                     1 611,52

Členenie výdavkov:

Služby                               225,83
ostatné                             348,89

Nezisková organizácia NAŠA DOLINA n.o. nemá k 31.12.2014 žiadne záväzky.

Zoznam príloh

Účtovná závierka

 

Správu vypracovala a predkladá                                                                        Mestečko 13.07.2015

 

....................................................

Ing. Ľudmila Činčurová

 

Správu schválili:

 

...................................................
Oľga Labajová

 

...................................................
Ing. Dušan Činčura

 

..................................................
Alojz Čvirik

 

..................................................
Ing. Viera Tašková


 

webygroup

Milan Rúfus : KTO?

Ešte raz, moji, trochu vážne.
Pochodeň dymí, kto ju zažne?
Ktože ju opäť rozsvieti?
Od detí - k veľkým - do detí.
Poraďte, kto nás rozpomenie?
Kto scelí veci rozlomené.
Kto riečku vráti dejinám.
Odpustí všetkým - jej i nám.

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár


1642551

Úvodná stránka