Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
NAŠA DOLINA n.o.

výročná správa 2015

Výročná správa neziskovej organizácie NAŠA DOLINA n.o. za rok 2015

Prehľad činnosti:

Nezisková organizácia pokračovala v činnosti smerujúcej k ochrane a šíreniu kultúrnych a duchovných hodnôt:

  • Duchajovej jablonka – druhý ročník v Lazoch pod Makytou 30. – 31.05.2015 – zabezpečovanie paravánov a výstavy, mobilizácia záujmu detí, zabezpečovanie pracovného materiálu a odmien.
  • „Posolstvo piesní Slovenku a svetu“ – oslovovanie folklórnych skupín a jednotlivcov v okresoch Púchov, Považská Bystrica, Ilava
  • Kýčerského spievanky 29. november 2015 – zabezpečovanie paravánov, spolupráca pri angažovaní detí. Odmeny pre súťažiacich.
  • Adventný program 13.12.2015 v rámci stretnutia v Mestečku – zabezpečovanie vystúpenia, odmeny pre deti a pani učiteľku, občerstvenie.

Hospodárenie organizácie

Ročná účtovná závierka bola vykonaná ku dňu 31.12.2015

Hodnota majetku organizácie k 31.12.2015 celkom

Peniaze – pokladňa             114,68
bankové účty                   3 113,88
zásoby                                  0,00
majetok spolu:                 3 228,56

Organizácia v danom období hospodárila nasledovne:

Príjmy celkom                 2 665,04
Výdavky celkom                504,35

Zdroje príjmov :
Z darov a príspevkov:
2% z dane                     2 665,04

Členenie výdavkov:

Služby                             219,34
Ostatné                           285,01

Nezisková organizácia NAŠA DOLINA n.o. nemá k 31.12.2015 žiadne záväzky.
 

Zoznam príloh:

  • Účtovná závierka


Správu vypracovala a predkladá                                                               Mestečko 12.07.2016


......................................................
Ing. Ľudmila Činčurová

 

 

Správu schválili:

 

......................................................
Oľga Labajová

 

......................................................
Ing. Dušan Činčura

 

......................................................
Alojz Čvirik

 

......................................................
Ing. Viera Tašková


 

webygroup

Milan Rúfus : KTO?

Ešte raz, moji, trochu vážne.
Pochodeň dymí, kto ju zažne?
Ktože ju opäť rozsvieti?
Od detí - k veľkým - do detí.
Poraďte, kto nás rozpomenie?
Kto scelí veci rozlomené.
Kto riečku vráti dejinám.
Odpustí všetkým - jej i nám.

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


1583314

Úvodná stránka