Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
NAŠA DOLINA n.o.

Výročná správa 2016

Výročná správa neziskovej organizácie NAŠA DOLINA n.o.Mestečko 36,
IČO 37923439, DIČ 2022734494 za rok 2016

 

Prehľad činnosti:

Nezisková organizácia pokračovala v činnosti smerujúcej k ochrane a šíreniu kultúrnych a duchovných hodnôt:

  • „Posolstvo piesní Slovenku a svetu“ – v sobotu 23. 07. 2016 o 12:00 hod. V našom regióne bolo vybrané miesto spoločného spevu Mestecká skala – vhodné vyvýšené miesto priestorovo a aj akustikou. Prístupné pešo, ale aj dopravnými prostriedkami takmer až na určené miesto.  „Posolstvo „ piesňou a modlitbou z Mesteckej skaly odoslala malá skupinka ľudí. Aj na základe všeobecného nezáujmu nás bolo síce málo ale o to úprimnejšie stretnutie sme prežili.
  • Prednáška klinického psychológa  Dr. Luboša Lachu na tému „Ako budovať úspešné manželské a iné vzťahy“. Počas prednášky bola zabezpečená možnosť poradenstva, starostlivosť o deti formou detského kútika, občerstvenie. O prednášku známeho úspešného psychológa prejavilo záujem veľa ľudí aj z pomerne ďalekého okolia. Zaznamenali sme ľudí z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Považskej Bystrice, Bratislavy a pod. Cieľom bolo ponúknuť občanom možnosť zamyslieť sa nad osobnými vzťahmi, vzťahmi v rodine... a ako hľadať riešenia pre ozdravenie v tejto oblasti života. Prednáška a jej organizácia bola účastníkmi vysoko hodnotená, čo nás teší.
  • Výroba CD Cithara sanctorum -  nahrávka pôvodných piesní z Tranoscia z roku 2008 v Zbore.
  • Príprava podujatia venovaného 380-temu výročiu vydania CITHARY SANCTORUm a 380-temu výročiu úmrtia Juraja Tranovského.

Hospodárenie organizácie

Ročná účtovná závierka bola vykonaná ku dňu 31.12.2016

Hodnota majetku organizácie k 31.12.2016 celkom
Peniaze – pokladňa             230,56
bankové účty                   4 281,56
zásoby                                  0,00
majetok spolu:                 4 512,12

Organizácia v danom období hospodárila nasledovne:
Príjmy celkom                 2 583,92
Výdavky celkom             1 300,36

Zdroje príjmov :
Z darov a príspevkov:
2% z dane                     2 583,92

Členenie výdavkov:
Služby                             811,24
Ostatné                           489,12

Nezisková organizácia NAŠA DOLINA n.o. nemá k 31.12.2015 žiadne záväzky.
 

 

Zoznam príloh:

  • Účtovná závierka


Správu vypracovala a predkladá                                                               Mestečko 30.03.2017


......................................................
Ing. Ľudmila Činčurová

Správu schválili:

 

......................................................
Oľga Labajová

 

......................................................
Ing. Dušan Činčura

 

......................................................
Alojz Čvirik

 

......................................................
Ing. Viera Tašková


 

webygroup

Milan Rúfus : KTO?

Ešte raz, moji, trochu vážne.
Pochodeň dymí, kto ju zažne?
Ktože ju opäť rozsvieti?
Od detí - k veľkým - do detí.
Poraďte, kto nás rozpomenie?
Kto scelí veci rozlomené.
Kto riečku vráti dejinám.
Odpustí všetkým - jej i nám.

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


1583334

Úvodná stránka