Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
NAŠA DOLINA n.o.

Výročná správa 2018

Výročná správa 2018

Prehľad činnosti:

Nezisková organizácia pokračovala v činnosti smerujúcej k ochrane a šíreniu kultúrnych a duchovných hodnôt:

ProCHrist 2018 – Medzinárodná evanjelizácia, ktorá prebiehala v tomto prípade v Mníchove v dňoch 12. – 18. marca 2018 a bola prenášaná a tak sprostredkovaná do mnohých krajín sveta. My sme spolupracovali pri premietaní jednotlivých programových blokov v KD v Mestečku.

Návrat k spievanej piesni – snaha osloviť deti a prebudiť v nich lásku k spevu. Oslovili sme pani Janku Feríkovú – dirigentku detského speváckeho zboru Lastovičky o spoluprácu. Poskytla nám niekoľko piesní z muzikálu „Ako prišli lastovičky domov“, ktoré sme s malou skupinkou detí nacvičili.

Deti sa mohli zapojiť do spoločného vystúpenia v Mestečku. Napokon sa naučili aj ďalšie piesne.

Muzikál „Ako prišli lastovičky domov“   28. apríla 2018 KD Mestečko

Krásne počasie umožnilo, že muzikál mohol odznieť vonku na pódiu. Napriek tomu, že bola sobota, prišlo veľa návštevníkov, rodín s deťmi, ale aj zdravotne ťažko postihnutých občanov v sprievode blízkych.

Našim cieľom bolo nielen priniesť kultúrne podujatie pre potešenie obyvateľov, ale zapojiť do spevu aktívne  naše deti, čo sa podarilo. (Užili si zážitok na javisku s dirigentkou a ostatnými účinkujúcimi.) Okrem toho sme hľadali cestu, ako priblížiť generácie. Tento pokus bola taktiež úspešný – pozvanie prijali mladí , ktorí navštevujú E-klub. Mládež sa zapojila pri príprave miest na sedenie, úprave terénu, obsluhe účinkujúcich. Nepodarilo sa nám spojiť pri neformálnom spoločnom speve.

Celkovo podujatie malo veľký úspech.

Duchajovej jablonka – 20.máj 2018 v Lazoch pod Makytou – výtvarné dielne pre deti, kde si môžu vyskúšať viacero zaujímavých výtvarných techník. 20.5. – 21.5.2018  – slávnostné vyhodnotenie a výstava prác.

Kýčerského spievanky – regionálna súťaž detí v prednese poézie a prózy. 02.12.2018 v Lazoch pod Makytou.

Prípravné práce na spomienku pri 100. výročí ukončenia 1. svetovej vojny – tento zámer sme pre vážne zdravotné a iné problémy nedokončili.

Hospodárenie organizácie

Ročná účtovná závierka bola vykonaná ku dňu 31.12.2018

Hodnota majetku organizácie k 31.12.2018 celkom
Peniaze – pokladňa                0,00
bankové účty                  2373,00
zásoby                                 0,00
majetok spolu:                2373,00

Organizácia v danom období hospodárila nasledovne:
Príjmy celkom              955,00
Výdavky celkom                       918,00
 

Zdroje príjmov :
Z darov a príspevkov:
2% z dane                   855,00
iné                               100,00
 

Členenie výdavkov:
Služby                         207,00
Ostatné                                   711,00

Nezisková organizácia NAŠA DOLINA n.o. nemá k 31.12.2018 žiadne záväzky.
 


 

webygroup

Milan Rúfus : KTO?

Ešte raz, moji, trochu vážne.
Pochodeň dymí, kto ju zažne?
Ktože ju opäť rozsvieti?
Od detí - k veľkým - do detí.
Poraďte, kto nás rozpomenie?
Kto scelí veci rozlomené.
Kto riečku vráti dejinám.
Odpustí všetkým - jej i nám.

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár


1642602

Úvodná stránka